OM GOOMBAH

Ideen om Goombah blev til en forårsaften i en undren om arbejdsmarkedet. I en verden hvor netværk styrer alt, og arbejdsgivere jævnligt kommunikere om arbejdsstyrken imellem dem selv, tænkte vi, at det er da forunderligt at det arbejdende folk ikke også kommunikere om deres arbejdspladser. Hvorfor skal man kende bestemte personer i sit netværk, for at vide hvordan det er at arbejde et givent sted? Hvorfor kan man på forhånd, ikke kende til arbejdsforhold, medarbejder-relationer, eller ledelsesforhold, forinden man ansøger en stilling? Grundet disse og mange lignende spørgsmål, blev Ideen om Goombah til.

Goombah bidrager ved at tilbyde en netværksbaseret anmeldelsesplatform, hvor medarbejdere kan anmelde deres nuværende eller tidligere arbejdsplads, og på den måde hjælpe andre mennesker. Brugere af Goombah, kan dele erfaringer på godt og ondt, og kan hjælpe hinanden til at navigere, et ellers meget ugennemsigtigt arbejdsmarked. Dette er et arbejdsmarked, hvor man i bredde termer indtil nu, kun kan navigere ud fra hvad jobopslag og arbejdsgivere fortæller, men de tider er forbi med Goombah netværket. Goombah tilbyder en helt ny form for gennemsigtighed for dette, og derfor er Goombah en platform der bidrager til en forøget arbejdssikkerhed for alle arbejdere.

"Goombah´s vision er overordnet at bidrage til arbejdssikkerhed og gennemsigtighed "

Goombah´s vision er overordnet at bidrage til arbejdssikkerhed og gennemsigtighed. Disse to ting er i høj grad forbundet med hinanden, og gennem gennemsigtigheden om arbejdspladser, bidrager Goombah til at højne arbejdssikkerheden.

Gennemsigtighed er vigtig når du som arbejdssøgende forsøger at navigere de evigt lange faner af jobudbud der eksistere. Vi kender alle det med at læse jobopslag efter jobopslag, for at skrive ansøgninger i stimevis for kun måske at få tilbudt ét arbejde. Igennem Goombah´s netværksplatform, får du som bruger gennemsigtighed, inden du skal gøre dig klar på lange aftener med ansøgning skriverier. Du får simpelthen muligheden for at kunne udvælge arbejdspladser som matcher dine ønsker og behov baseret på en netværksbaseret vidensdeling.

Goombah tilbyder et forum hvor positive såvel som mindre positive anmeldelser og erfaringer, kan deles, for at hjælpe arbejderne imellem til at navigere i et endeløst landskab af arbejdspladser. Brugerne af Goombah hjælper hinanden til at skabe et velfunderet overblik over arbejdsmarkedet, og giver deres værdifulde erfaringer videre til hinanden. Derudover, leverer Goombah et forum hvor man som bruger, kan tjekke om man som forbruger af en given service, ydelse, eller vare, vil støtte en pågældende virksomhed, baseret på virksomhedernes omdømme.

Hvordan hænger score og anmeldelser sammen

Baseret på totalværdien af brugeranmeldelserne, levere Goombah et overblik gennem en bedømmelses score som virksomhederne også kan benytte sig af. For at sikre at denne score forbliver opdateret, inddrager virksomhederne brugernes vurdering inden for de sidste år. På den måde giver Goombah også virksomhederne det mest opdaterede billede udadtil. Anmeldelser der er ældre end et år forbliver selvfølgelig på Goomah’s platform, men vil ikke indgå i den totale score for virksomheden. Med alle de positive anmeldelser virksomheder kan få, kan en given virksomhed også her hjælpe deres billede udadtil ved at bestræbe sig på at få den bedste score, og ved at kunne være i dialog med anmelderen for at kunne forbedre eller afsige visse punkter. Goombah er altså en ny form for netværk, som ikke kun fordre det arbejdende folk, men også det genafhænge forhold arbejderen har med virksomhederne. 

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account